O firmě

ORGAPACK

Tradice a pokrok již od roku 1925! Dnes je firma ORGAPACK jedním z předních světových výrobců v oboru přepravního balení a zabezpečení produktů pro transport. Firma ORGAPACK v její centrále v Dietikonu nedaleko Curychu ve Švýcarsku vyvíjí a vyrábí jak ruční nářadí tak automatické páskovací stroje včetně řídících systémů. Vlastní výrobní technologie a montáž je součástí naší zakladní kmpetence. Konzistence, tržně orientovaný a inovativní vývoj produktů ve spojení s technologií procesů a up-to-date technologií je základ našeho úspěchu.

 

Filozofie

Naše úsilí o kvalitu je zaměřena na výbornou dostupnost našich produktů , dlouhou životnost zařízení  a nízké náklady na údržbu. Certifikace našeho kompetenčního centra v rámci ISO 9001 / EN 29001 je znakem našich cílů v oblasti kvality .

Jako výrobci se strategií multi-brand , prodáváme naše výrobky v rámci Orgapack Strapex Group a prostřednictvím sítě nezávislých prodejních partnerů jako je firma UNIPACK se servisem pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Mise

Jsme celosvětově působící společnost, která nabízí systémová řešení a služby pro transportní balení produktů a výrobní inženýrství . Snažíme se zvětšit svůj podíl na trhu tím, že využíváme své stávající silné stránky v oblasti technologie, strojírenství , výroby a prodeje konkurenčních řešení. Snažíme se také zvýšit konkurenceschopnost našich zákazníků prostřednictvím nových technologií a produktů na trhu . Tím se zaměříme na základní segment trhu . Podporujeme také vzájemné velmi úzké obchodní vztahy s našimi zákazníky a dodavateli . Nabízíme práci úkolově orientovanou , a to umožňuje našim zaměstnancům aktivně se podílet na rozvoji naší společnosti . Neustále se snažíme zjednodušit naše postupy .

 

Montáž nářadí

Základem pro sestavení páskovacích strojků je systém Kanban. Důsledné uplatňování systému Kanban – bez zásob hotových výrobků – umožňuje být firmě ORGAPACK flexibilní ve svých montážních postupech a tímto dosahuje velmi krátké dodací termíny pro své zákazníky. Těžíme v této oblasti z našich výborných dlouhodobých vztahů s našimi vysoce spolehlivými dodavateli.

 

Montáž páskovacích strojů

Systém Kanban také tvoří základ pro sestavení standardních páskovacích strojů. Flexibilní postupy montáže umožňují zákazníkům těžit z velmi krátkých dodacích termínů, a to i pro spweciální stroje s volitelným příslušenstvím. Vysoce výkonné páskovací stroje jsou sestaveny z pěti hlavních bodů :

  1. Až 70 úvazků za minutu
  2. Snadné nastavení síly utažení s dotykovým panelem
  3. Jednoduchá konstrukce a technologie stroje s několika pohyblivými částmi
  4. Konstantní napnutí pásky pro různé produkty
  5. Snadné výměna vázací pásky

 

Montáž automatických zařízení

ORGAPACK má dlouholeté zkušenosti ve výrobě páskovacích hlav – srdce každé instalace – a systémových řešení, které mají být integrovány do stávajících nebo nových výrobních a balicích linek:

  1. In-house vývoj – mechanické i elektrické součásti
  2. Modulární konstrukce strojů
  3. Přejímka strojů v montážním obchodě
  4. Doprava a READY-TO – zahájení instalace v prostorách zákazníka
  5. Každé zařízení má individuální komplexní návod k použití

 

Od nápadu po výrobek

ORGAPACK má dlouholeté zkušenosti v oblasti páskovací techniky. Náš vývoj a výroba v sidle společnosti IN-HOUSE zahrnuje ruční páskovače, páskovací stroje a kompletní balicí zařízení pro automatické páskování. Celý proces vývoje od prvotního nápadu až po hotový výrobek je systematický a probíhá v různých fázích.

Výzkum

Základem pro jednotlivé fáze je výzkum trhu. Zde úzce spolupracujeme s našimi vlastními pobočkami, nezávislými obchodními partnery a koncovými uživateli po celém světě. Naším cílem je, aby jsme byli schopni nabídnout řešení orientované na potřeby všech uživatelských segmentů. Klademe velký důraz na podporu produktu od uvedení na trh po neustálé sledování vývoje potřeb v jednotlivých tržních odvětvích.

Koncept

Po fázi výzkumu trhu, vytváříme specifikaci, která popisuje velmi podrobně, které požadavky na vylepšení stroje by jsme měli vyvinut a jaké výhody my měl stroj uživateli nabídnout. Naše vývojové středisko používá moderní 3D-CAD pracovní stanice. Ty vytvářejí realistické znázornění na obrazovce tak, aby funkce, konstrukce a design mohly být testovány ve velmi raném stádiu.

Prototyp

Po fázi konceptu následuje fáze prototypů, a to buď takzvanou formou „Rychlý prototyp“ nebo výrobu prototypu v našem vlastním výrobním závodě v Merenschwand ve Švýcarsku. Forma „Rychlý prototyp“ znamená že se postaví trojrozměrný model a žádné součástky nebo mechanické části už se nevyrábí. To je důvod, proč je forma „Rychlý prototyp“ výrazně rychlejší a cenově výhodnější než konvenční konstrukce prototypů. Prototypy jsou nejprve testovány interně a pak 80. zákazníky. Postupné uvolňování, hodnocení nulté série prototypů a uvedení na trh probíhá v různých fázích vývojového cyklu

Komponenty

Mnoho krychlových a rotačních dílů a další komponenty jsou vyráběny v našem vlastním výrobním závodě. Výrobní zařízení má svou vlastní speciální výrobu / výrobní oddělení prototypů, kde pracují mladí vyškolení lidé školící se v oboru poly-mechanika. Úkolem speciálního výrobního oddělení je poskytovat podporu konstruktérů s jeho know-how. Výroba ve speciálním oddělení vytváří prototypy a poskytuje podporu pro projekt až k fázi nulté série strojů.

Ovládání

ORGAPACK dodává svým zákazníkům velmi přívětivé uživatelské příručky jakož to velmi intuitivní ovládání všech svých zařízení. V návodu naleznete hlavně: uživatelské funkce přístroje, tak aby mohl zákazník využít veškeré možnosti přístroje, bezpečnostní funkce: umožňuje uživatelům chránit sebe a jejich prostředí  a další